لاگ هاوس

- - - - -

در ساخت خانه چوبی لاگ هاوس شرکت ترموگستر از سقفهای شیب دار با پوششهایی نظیر پوشش آندوویلا ، آندولین ، شینگل و ... که همگی از بهترین پوششهای مورد استفاده در سقفهای شیب دار می باشد استفاده کرده که در عین سبکی و زیبایی از مقاومت و طول عمر بسیار بالایی برخوردار می باشند .